Jezus ukochany Pan

Jezus ukochany Pan
Jezus nie zostawi nigdy mnie
Nogi me na Twej skale są
Wyciągnąłeś z błota je
I teraz wiem

Ja pragnę Cię Jezu
Choć mój świat upadnie nie opuścisz mnie
Zbawiciel, Przyjaciel mój
Będę wielbić Cię do końca moich dni