Jezus najwyższej godzien chwały

Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus najwyższej godzien czci
Jego Imię jest ponad wszystko
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go

I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na Imię Jezus każdy skłoni się
I każdy język wyzna
Że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz Najwyższy przyjmij hołd

Wszelka władza i moc i majestat
Są w rękach Twych,
Są w rękach Twych

Tak, władza i moc i majestat
Są w rękach Twych,
Są w rękach Twych
Tyś Pan i król, Boży jedyny Syn