Jezus mój dobry jest

Jezus mój dobry jest
Dobry jest Jezus mój
Doradca, Boży Syn
Dobry jest

Jezus mój wspaniały jest
Wspaniały jest Jezus mój
Książę Pokoju
Wszechmogący Bóg
Wspaniały jest, wspaniały jest