Jezus mnie zbawił

Zostawił niebo pełne swej chwały
Przyszedł na ziemię, by zbawić nas
Stał się człowiekiem, narodził z dziewicy
Mieszkał wśród ludzi, przykładem był

To dla nas Słowo Ciałem się stało,
objawiło się

Jezus mnie zbawił
Oddał swe życie
Wszystkie me grzechy
On odrzucił w dal

Usprawiedliwił mnie
Nazwał swym dzieckiem
Kiedyś powróci o cudowny dzień

O cudowny dzień

Poprowadzony na górę Golgoty
Zawisł na krzyżu, by umrzeć tam
Mój odkupiciel cierpiał boleśnie
Niosąc me grzechy wzgardzony był

To jego ręce rozpięte na krzyżu
Przybite za mnie są

Śmierć pokonana, grób został pusty
Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia
Siadł po prawicy swojego Ojca
Króluje w niebie po wieczny czas

I kiedyś przyjdzie, powróci w chwale
by zabrać nas

Na odgłos trąby nasz Pan przyjdzie w chwale
By zabrać wierny swój lud do wieczności
To będzie cudowny dzień gdy powróci
Jezus Zbawiciel mój Pan