Mały człowiek o wielkim sercu
Kazania

Mały człowiek o wielkim sercu

Co wspólnego z nami możemy odkryć w historii spotkania Jezusa z Zacheuszem? Śmiem twierdzić, że więcej niż moglibyśmy się spodziewać. Mam tez nadzieję, że nabożeństwo to zakończy się równie chwalebnie w naszym życiu, jak historia tego człowieka.

Z pokolenia w pokolenie
Kazania

Z pokolenia w pokolenie

Wszyscy popełniamy błędy, wiele wybitnych postaci biblijnych dopuściło się rzeczy, które nie były chlubne w ich życiorysie. Lecz nie będzie moim celem wytykać komuś błędy, lecz odkryć przed nami to, co może dać nam tylko Boże Słowo rozwiązanie, by zło nie szło dalej przynosząc wyniszczające skutki. Na przykładzie patriarchów

Przypowieść o marnotrawnym synu
Kazania

Przypowieść o marnotrawnym synu

Dlaczego wielu wierzących ludzi utraciło pasje i radość w relacji z Bogiem? Postaramy się spojrzeć na postać starszego brata i wyciągnąć lekcje, by na nowo nasze życie mogło powrócić do pięknej i głębokiej relacji z Bogiem.

Dary Ducha Świętego – dar mówienia innymi językami
Kazania

Dary Ducha Świętego – dar mówienia innymi językami

Potrzebujemy odpowiedzi wynikających z Bożego Słowa, nauki apostolskiej ma temat daru mówienia językami i właściwego, zdrowego używania go w naszym życiu i służbie Kościoła.
Oczywiście jest wiele pytań, czy dzisiaj potrzebujemy tego daru, czy wciąż jest aktualny, czy zawsze jest potwierdzeniem

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów – cz. II
Kazania

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów – cz. II

Wiemy jak ważny jest dar proroctwa, świadczą o tym niezwykłe historie Biblijne gdy Duch Święty mówił do ludzi, zborów, miast i narodów. Mamy również wiele wspaniałych historii jak Duch Święty przemawiał do ludzi w historii Kościoła i jak wielki to miało wpływ na ich życie i służbę. Potrzebujemy tego daru, jak również uczyć się słuchać Bożego

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów
Kazania

Dary Ducha Świętego – Dar proroctwa i rozróżniania duchów

Wiemy jak ważny jest dar proroctwa, świadczą o tym niezwykłe historie Biblijne gdy Duch Święty mówił do ludzi, zborów, miast i narodów. Mamy również wiele wspaniałych historii jak Duch Święty przemawiał do ludzi w historii Kościoła i jak wielki to miało wpływ na ich życie i służbę. Potrzebujemy tego daru, jak również uczyć się słuchać Bożego

Za sprawą Ducha
Kazania

Za sprawą Ducha

Gdyby nie rola i dzieło Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, właściwie nie byłoby tej księgi, lub niewiele istotne notatki bez szczegolnego wpływu na nasze życie. Czy podobnie ma się sytuacja dzisiaj? Jeśli ograniczymy i ujmiemy dzieło Ducha Świętego w Kościele, Zborze co pozostanie? No cóż wyobrażnie nam podpowiada, że

Życie i służba w Duchu Świętym
Kazania

Życie i służba w Duchu Świętym

Im szybciej odkryjemy rolę i dzieło Ducha Świętego tym owocniejszej i skuteczniejsze będzie nasze życie i służba! Dlatego podczas cyklu czerwcowych nabożeństw, głównym tematem jest Osoba i dzieło Ducha Świętego! Po raz kolejny zajrzymy do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, by zobaczyć jak wiele wspaniałych darów

Tylko w Duchu Świętym
Kazania

Tylko w Duchu Świętym

Sporo jest kontrowersji wobec darów Ducha Świętego. Większość z nich jest wynikiem nadużyć jakich się dokonuje powołując się na Jego działanie, gdy w rzeczywistości jest to dalekie od Jego standardów.
Nie tylko dobrze, ale konieczne jest zapoznanie się z listą darów i sposobem w jaki Duch Święty działa. Temu celowi ma

Duch mówi do Zboru
Kazania

Duch mówi do Zboru

Możemy być tego pewni, że Pan wciąż do nas mówi! Potrzebujemy usłyszeć Jego głos, do tego potrzebujemy wiedzieć w jaki sposób On do nas przemawia, jak go rozróżnić, co daje nam gwarancję, że to jest Jego głos. Przez całą Biblię, aż do Księgi Objawienia widzimy sytuacje, w których umiejętność usłyszenia Bożego głosu była związana