Kazania

Dla tych, którzy pragną

Jest pewna obietnica do której potrzebujemy wciąż powracać. Ma to związek z naszym codziennym życiem, służbą, duchową walką, małżeństwem i w zasadzie każdą dziedziną naszego funkcjonowania. Przypomnimy ją i z otwartym, pełnym wiary sercem będziemy się modlić o jej wypełnienie! Wierzę, że jej owocem będzie

Kazania

Żyć i wierzyć

Czasami jedno Słowo potrafi udzielić nam głębokiej refleksji i cennej lekcji! Podczas tego zwiastowania chciałbym zwrócić naszą uwagę na to co Jezus połączył, a czego nam nie wolno rozłączyć (i nie jest to tylko małżeństwo). Wtedy będziemy mogli się cieszyć w pełni tym, co jest Bożym planem i obietnicą dla naszego życia. Nie grecka filozofia, hebrajska tradycja lub martwa...

Przemienione życie
Kazania

Przemienione życie

Przemiana naszego życia nie zależy od ludzi i okoliczności, jej sprawcą i mocą czyniącą ją trwałą i pełną dobra jest Jezus! Nasze nowe życie wyróżnia między innymi to, że to od czego byliśmy zależni, teraz panujemy nad tym, na świadectwo dla innych! Będzie to również czas modlitwy o uzdrowienie i przemianę naszego życia…

Pod Jego ręką
Kazania

Pod Jego ręką

Zbyt szybko i zbyt łatwo ulegamy zniechęceniu i ostatecznie się poddajemy. Dlaczego dobre rzeczy napotykają tak wiele trudności? Po czym mogę rozpoznać wolę Bożą? Jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czyhają, gdy postanawiamy służyć Bogu?

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?
Kazania

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?

Trzy razy się Go zaparł, trzy razy wyznał jak bardzo miłuje Pana i trzy razy... Właśnie o tych trzech wydarzeniach, które na trwałe zmieniły życie Piotra będziemy słuchali podczas tego zwiastowania. Jakie wydarzenia w naszym, życiu mogą pomoc nam stać się takimi jakimi pragniemy, albo potrzebujemy się stać, a jeszcze lepiej jakimi Bóg pragnie abyśmy się stali?

Gdy usłyszysz złe wieści
Kazania

Gdy usłyszysz złe wieści

Trzy zdania wypowiedziane przez Pana Jezusa! Podczas tego zwiastowania pragnę się odnieść do trzech wypowiedzi Pana Jezusa, jedna z nich to wyjątkowe Słowo, którego realizacja może nastąpić tylko dzięki temu, że On jest naszym Panem i ma moc aby się wypełniło w naszym życiu. Jestem głęboko przekonany, że wsłuchując…