Proroctwa, które zmieniły świat cz. 25 – Odpowiedź na modlitwę Pana Jezusa
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 25 – Odpowiedź na modlitwę Pana Jezusa

Jezdna z modlitw naszego Pana zawiera ponadczasowe przesłanie do wszystkich ludzi wierzących, wszystkich chrześcijan. Pewnie potrzebuje dodać chrześcijan nie z nazwy tylko ludzi prawdziwie wierzących. Dlaczego ta modlitwa jest tak ważna? Jaki związek ma z dzisiejszym kościołem? Jakie wyzwanie niesie dla mnie osobiście i

Więcej chwały
Kazania

Więcej chwały

Zatroskani o sprawy codzienne, często umyka nam troska o Bożą Chwałę w naszym życiu. Na podstawie księgi Aggeusza zobaczymy, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko aby Jego dzieci, Jego kościół miały się lepiej niż dawniej. To od nas zależy, czy skorzystamy z tego zaproszenia do współpracy i odbierzemy wynikające

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 21 – Gdy wypełnia się Pismo
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 21 – Gdy wypełnia się Pismo

Jedna z wizyt Pana Jezusa w synagodze sprawiła, że wszyscy byli jak we śnie, nawet nie chodzi o niezwykłość czynów, a o fakt wypełnienia się na ich oczach Bożego Słowa. Ta chwila powinna sprawić, że również dzisiaj kościół może podziwiać niezwykłość Słowa i Jego wypełnienie się w Panu Jezusie i dzięki temu w naszym życiu, każdego dnia.

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 20 – „Oto Ja czynię rzecz nową”
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 20 – „Oto Ja czynię rzecz nową”

W 43 rozdziale księgi Izajasza odnajdziemy niczym w kopalni diamentów mnóstwo skarbów, bezcennych Słów obietnic i cudownie głębokiego natchnienia dla potrzebujących. Niemal każdy wiersz mógłby być osobnym tematem, jak wierzę, każdy z nas odnajdzie tam coś wyjątkowego dla siebie i cała nasza społeczność Słowa odnowienia i pocieszenia.