Jezus zmienia… cz. 9 – moje spojrzenie na…
Kazania

Jezus zmienia… cz. 9 – moje spojrzenie na…

Dzisiaj poznamy historię ludzi, którym Bóg otworzył oczy lub przywrócił wzrok. Każdy z bohaterów tych historii doświadczył niezwykłego dobrodziejstwa od Boga, pomimo, że okoliczności, w których się znalazł bywały bardzo trudne. Żywię nadzieję, że te historie i nam pomogą spojrzeć na naszą relację z Bogiem i ludźmi z innej, lepszej, bożej perspektywy.”

Królestwo Boże cz. 3 – Nie z tego świata!
Kazania

Królestwo Boże cz. 3 – Nie z tego świata!

Łatwo nam przychodzi Królestwo Boże „ubierać w szaty tego świata”, ale sytuacja powinna być być zgoła odwrotna. Nasze życie, myśli, serce i wszystko co dotyczy naszego funkcjonowania w tym świecie, powinno być ubrane w to co pochodzi z Nieba, co zostało objawione i dane kościołowi. To powinno też wpływać i przemieniać otaczającą nas rzeczywistość. Gdziekolwiek pojawił się Jezus, obawiał to, co dzisiaj zostawił nam, Królestwo Boże.

Jezus zmienia… cz. 8 – Przekleństwo w błogosławieństwo
Kazania

Jezus zmienia… cz. 8 – Przekleństwo w błogosławieństwo

Niepodważalną prawdą, popartą niekończącą się listą świadectw, płynących z Bożego Słowa i życia jest to, że Bóg zmienia przekleństwo w błogosławieństwo. Kolejne dwa Biblijne przykłady ilustrujące tę prawdę i szczere zaproszenie nas wszystkich do modlitwy, abyśmy mogli doświadczyć tej cudownej zmiany w naszym życiu.

Królestwo Boże cz. 2 – Wyrasta ponad religię i tradycję
Kazania

Królestwo Boże cz. 2 – Wyrasta ponad religię i tradycję

Jedno z założeń tego cyklu kazań jest ukazać Królestwo Boże w jego pierwotnym kształcie, wymalowanym przez nauczanie Pana Jezusa i apostołów. Jeśli burzy to nasze stereotypy i zmienia kulturę oraz rozprawia się tradycyjnym spojrzeniem, to wiem, że jesteśmy na właściwej drodze. Zapraszam do kolejnej lekcji zmieniającej nasze myślenie i mam nadzieję całe życie.

Królestwo Boże cz. 1 – Od czego się rozpoczyna
Kazania

Królestwo Boże cz. 1 – Od czego się rozpoczyna

Niewiele jest nauczania o Królestwie Bożym, a czyż nie ono było jednym z głównych tematów nauczania Pana Jezusa, a następnie kontynuowane przez Apostołów? Dlatego zajmiemy się tym, niezwykle ważnym, potrzebnym i praktycznym nauczaniem w ciągu kilku najbliższych tygodniowych nabożeństw.

Jezus zmienia… cz. 6 – Przez moc Ducha i Słowa
Kazania

Jezus zmienia… cz. 6 – Przez moc Ducha i Słowa

Jest nieuniknione, że i w tym roku będziemy toczyć duchowe bitwy. Tak naprawdę duchowa walka trwa, wciąż jesteśmy na pierwszej linii frontu. Chcąc odnosić zwycięstwa potrzebujemy przynajmniej kilku rzeczy, ilu, dowiemy się podczas tego zwiastowania, To ważny temat nie tylko na progu Nowego Roku, ale każdego dnia, naszego NOWEGO ŻYCIA!

Jezus zmienia moje życie, bym żył pełnią Jego możliwości
Kazania

Jezus zmienia moje życie, bym żył pełnią Jego możliwości

2023 rok to jedna wielka niewiadoma dla polityków i ekonomistów. Tej niepewności nie zagłuszy salwa sylwestrowych fajerwerków. Lecz wiem, że nasz Pan niepewną przyszłość, rozbraja pewnością i mocą Swego Słowa. Dlatego proszę i zachęcam rozpocznijmy ten rok razem w atmosferze modlitwy i uwielbienia i z proroczym Słowem

Ojcze nasz – cz. 7 – Suplement
Kazania

Ojcze nasz – cz. 7 – Suplement

To ostatnia lekcja płynąca z „modlitwy Pańskiej” na koniec roku. Uznaje, że nie jest to przypadek, lecz celowe kierownictwo Ducha Świętego, byśmy zakończyli cykl rozważań właśnie teraz i z takim tematem. Powrócimy do czegoś, do czego powraca nasz Pan i nawet podkreśla znaczenie tych słów, byśmy uświadomili sobie powagę sytuacji i ich ogromny wpływ na nasze duchowe życie.

Jezus zmienia… cz. 5 – Niewolnika w brata
Kazania

Jezus zmienia… cz. 5 – Niewolnika w brata

Ta historia ma prawo się powtórzyć, ponieważ moc Ewangelii jest taka sama. I bez względu na czas, kulturę, status społeczny i tysiąc ludzkich przeciwności. Bóg ma moc zmienić serce i życie każdego człowieka. Przypomnimy sobie tę piękną historię, by oddać chwałę Bogu, oraz odnieść ją do naszego życia i doświadczy tej samej łaski co Onezym.