List Jakuba cz.8 „Abyście byli uzdrowieni”
Kazania

List Jakuba cz.8 „Abyście byli uzdrowieni”

Jakub nie obawia się przedstawić jasno sytuację w kościele używając mocnych słów. Jak również przekazać piękne obietnice tak bardzo potrzebne ludziom w potrzebie. Nasza wiara potrzebuje radykalnych rozwiązań i sięganiu po Boże odpowiedzi. Nieodłącznym elementem życia kościoła jest modlitwa, a jej odpowiedzią jest

List do Rzymian cz.1 „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”
Kazania

List do Rzymian cz.1 „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”

Rozpoczynamy nowy cykl kazań w oparciu o list do Rzymian. Całość zatytułowałem „Najważniejsze rzeczy w najtrudniejszych czasach”. Choć wniosek nasuwa się oczywisty, że żyjemy w trudnych czasach i potrzebujemy odpowiedzi i mocnego fundamentu dla naszego życia, to pragnę zauważyć, że nie po raz pierwszy kościół i ludzie są

Zbuduję kościół mój! Królestwo Boże i jego moc! Dzieje Apostolskie cz.23
Kazania

Zbuduję kościół mój! Królestwo Boże i jego moc! Dzieje Apostolskie cz.23

Nigdy Bóg nie przestaje nad nami czuwać i nigdy my nie powinniśmy przestawać być czujni! To, że jesteśmy pod Jego ochroną nie oznacza, że nie będzie kolejnych prób i doświadczeń. Ale nawet w najtrudniejszych chwilach powinniśmy widzieć Boże prowadzenie i doświadczać Jego potężnej mocy! Być częścią Bożego

Zbuduję kościół mój! Rozpoznanie Bożej woli! Dzieje Apostolskie cz.21
Kazania

Zbuduję kościół mój! Rozpoznanie Bożej woli! Dzieje Apostolskie cz.21

To jedna z najważniejszych lekcji w naszym życiu, rozpoznać Bożą wolę! Nie tylko poznać uniwersalne zasady Bożego Słowa, ale odkryć ten wyjątkowy plan dla naszego życia, a następnie wsparci przez Duch Świętego realizować go z największym poświeceniem. To będzie niezwykle potrzebna lekcja każdemu z nas, bez względu na

Zbuduję kościół mój! Słowo, które ma moc! Dzieje Apostolskie cz.20
Kazania

Zbuduję kościół mój! Słowo, które ma moc! Dzieje Apostolskie cz.20

Wszyscy potrzebujemy tego, co może nam dać tylko Słowo Boże! To Ono buduje naszą wiarę, przemawia głęboko do naszych serc i zmienia nasze życie. Jest w Nim odpowiedź dla każdego z nas. Przekonamy się o tym rozważając kolejną lekcję z Dziejów Apostolskich. Ujrzymy jak głęboki wpływ ma na miasta, narody i każdego z nas

List Jakuba cz. 6 – Zbliżcie się do Boga
Kazania

List Jakuba cz. 6 – Zbliżcie się do Boga

Relacja z Bogiem to nie tylko jedna decyzja, a codzienne trwanie w wierze i posłuszeństwie Jego Słowu! Gdy jesteśmy z Nim, mamy pewność, że On jest z nami. Wymaga to od nad zaangażowania całego serca i duchowej dyscypliny. Kroków wiary i właściwej postawy serca. Jakub odkrywa dla kościoła to co najcenniejsze i wzywa

Zbuduję kościół mój! Niezwykłe cuda! Dzieje Apostolskie cz.19
Kazania

Zbuduję kościół mój! Niezwykłe cuda! Dzieje Apostolskie cz.19

Nie będzie to nauczanie z cyklu „jak czynić cuda?”. Będzie to nauczanie o tym jak Bóg czynił cuda przez ręce (i nie tylko) apostoła Pawła. Jak Boża moc może przynieść prawdziwą wolność i Jego namaszczenie, dokonywać rzeczy, które wręcz wykraczają poza nasze stereotypy. Będzie to lekcja o trudnych decyzjach, ale

List Jakuba cz. 5 – Mądrość
Kazania

List Jakuba cz. 5 – Mądrość

Nie zdołam opisać jak ważna i cenna dla nas jest mądrość, która pochodzi „z góry”, jak ujął to Jakub w swoim liście. O niej będziemy się uczyć z tego przesłania i modlić, by nigdy nam jej nie zabrakło w najważniejszych decyzjach i codziennym życiu. Nie sposób ją przecenić, możemy odkryć jak niezwykle wpływa na nasze relacje