Z miłością i dziękczynieniem – List do Filemona cz. 1
Kazania

Z miłością i dziękczynieniem – List do Filemona cz. 1

Ten krótki list ma głębokie przesłanie. List do Filemona można by zapisać na widokówkę, ale naukę w nim zawartą opisać w niejednej książce. To nowy cykl środowych nabożeństw opartych, na zawartych w tym liście lekcjach, których nie powinniśmy przegapić. Nie zawsze nasze relacje z ludźmi wierzącymi są łatwe, ale dzięki

O trudach i cudach! Ew. Marka cz.7
Kazania

O trudach i cudach! Ew. Marka cz.7

Szczerość i prawość wymaga ukazania Ewangelii taką jaka jest! Przynosi ogrom chwały i radości, ale niesie również cenę trudu, wyrzeczeń i poświęcenia. Przyglądając się życiu Pana Jezusa, apostołom i wszystkim wiernym Jego naśladowcom, ujrzymy zarówno chwile wzniosłe jak i spadające na nich kamienie oskarżeń, szyderstw i

Boże dotknięcie! Ew. Marka cz.6
Kazania

Boże dotknięcie! Ew. Marka cz.6

To prawda potwierdzona licznymi Biblijnymi przykładami, jak jedno dotknięcie Boga, może zmienić nasze życie. Co mam na myśli mówiąc Boże dotknięcie, w jaki sposób, my możemy zostać przez Niego dotknięci, jakie zmiany, błogosławieństwa pojawiają się z tego powodu w naszym życiu? O tym będzie to zwiastowanie. Trudno

Lekcja duchowej walki! Ewangelia Marka cz. 5
Kazania

Lekcja duchowej walki! Ewangelia Marka cz. 5

Stykam się na codzień z problemami, które niszczą i rujnują życie ludzi. Widzę jak wielu ludzi mimo dobrych chęci i starań nie są w stanie sprostać i dać odpór destruktywnym myślom, irracjonalnemu strachowi, ogarniającej ich agresji i niekontrolowanym wybuchom złości, które niszczy ich i wszystko wokoło. Widzę też, przykłady

Kto ma uszy niechaj słucha! Ew. Marka cz. 4
Kazania

Kto ma uszy niechaj słucha! Ew. Marka cz. 4

Wciąż mamy ogromny przywilej słuchać Bożego Słowa! Jak wiemy ma Ono wielką moc i w tej kwestii przez wieki nic się nie zmieniło. Więc i dzisiaj może i powinno przynosić w naszym życiu obfity owoc. Na podstawie nauki Pana Jezus przyjrzymy się warunkom jakie powinniśmy spełnić, aby się nim cieszyć w całej pełni! Jestem głęboko

Nowy człowiek i nowe stworzenie – Apokalipsa 21 -22
Kazania

Nowy człowiek i nowe stworzenie – Apokalipsa 21 -22

Ostateczne zwycięstwo Pana Jezusa otwiera nam drogę do nieograniczonych i niewyczerpanych zasobów Jego łaski i mocy. Nowego człowieka zrodzonego z Ducha czeka niewyobrażalna perspektywa wiecznego życia pod rządami samego Boga i pozbawionego nawet cienia zła, przekleństwa i bólu. Ta wyjątkowa wizja dodaje nam

Triumf Chrystusa, Jego cudowne dzieła i rządy – Apokalipsa 19 – 21
Kazania

Triumf Chrystusa, Jego cudowne dzieła i rządy – Apokalipsa 19 – 21

Tak trudno wyrazić to, co przeżywa człowiek wierzący widząc ostateczne dzieła Pana Jezusa. Te Słowa szczególnie przemawiały i przemawiają do Kościoła uciskanego, prześladowanego i tych, którzy cierpią oraz przechodzą przez trudności. Czyli jak mniemam do większości z nas. Jest w nich moc zachęty do wytrwania i pełnia

Nauka głoszona z mocą
Kazania

Nauka głoszona z mocą

Zapraszam do wspólnego odkrywania przesłania jakie wypływa z Ew. Marka. Będzie to cykl Kazań ukazujący nam piękno i glebie nauki z tej Ewangelii, oraz doświadczenie mocy Słowa, które może przemienić życie każdego człowieka, w każdej dziedzinie. Już pierwszy rozdział i początek drugiego odkryje przed nami,

Zbawienie, chwała i moc! Ostateczny triumf Baranka – Apokalipsa 17 – 19
Kazania

Zbawienie, chwała i moc! Ostateczny triumf Baranka – Apokalipsa 17 – 19

Nie muszę żyć w strachu i niepewności, ponieważ wiem kto jest moim Panem i jakie zakończenie historii świata. Jezus odnosi ostateczne zwycięstwo nad wszelkim złem, ponieważ to On jest Królem królów i Panem panów! Co to oznacza dla mnie dzisiaj? Dlaczego objawienie ma dla mnie tak wielkie znaczenie? Jak powinno wyglądać dzisiaj

Najważniejsze wyznanie i największe zagrożenia
Kazania

Najważniejsze wyznanie i największe zagrożenia

Lubię szczęśliwe zakończenia „i żyli długo i szczęśliwie...” jednak gdy chodzi o Gedeona mam pewne wątpliwości. Dlaczego brak mi tej pewności i jaki może mieć wpływ na nasze życie i najbliższe nam osoby decyzje niegodne z Bożą wolą i łamiące Boże prawo? Jakie są trzy największe pokusy i zagrożenia w naszym życiu? I dlaczego