2 stycznia 2019

Postanowiliśmy

Postanowiliśmy

Wszyscy podejmujemy decyzje, obyśmy mieli mądrość, a dzięki temu pewność, że są dobre i będziemy moli oglądać ich błogosławiony owoc.

Jako Społeczność, liderzy również stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami, biorąc pod uwagę skalę odpowiedzialności za tak wielu wspaniałych ludzi i niezwykłe dzieło, potrzebujemy wciąż powracać do pierwowzoru jaki odnajdujemy na karatach Biblii w poszukiwaniu odpowiedzi i prowadzenia Ducha Świętego!

Oby w naszym „postanowiliśmy” zawsze było wiadome i pewne, że jest to nasze TAK, na Boże postanowienia.

Dzieje Apostolskie 15, stał się podstawą tego zwiastowania w dochodzeniu do tego, jakimi kryteriami powinien się kierować dzisiejszy Kościół i również my osobiście w podejmowaniu decyzji.