Kazania

Podnieście oczy swoje

W Słowach Jezusa jest wszystko czego potrzebujemy do pełni życia, odnajdujemy w nich również moc, która wzywa nas do wypełnienia naszego powołania! To będzie kolejna lekcja ze spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni. Tym razem zajmiemy się rozmową Jezusa z uczniami, czyli tym jak wielkie rzuca im wyzwanie, oraz oraz obietnicom, które z tego wynikają!

Kazania

Odpowiedź na nasze potrzeby

To druga cześć kazania o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Na przestrzeni tak, krótkiego czasu możemy zobaczyć głęboka przemianę jaka zachodzi w życiu tej kobiety. Jaka lekcja z tego wypływa dla nas osobiście i dla naszej Społeczności? Wielkie rzeczy nie koniecznie rozpoczynają się od wybitnych ludzi, tylko od tych

Nasza głęboka potrzeba
Kazania

Nasza głęboka potrzeba

Gdzieś w głębi serca każdej wierzącej osoby, jest głębokie pragnienie i potrzeba uczestniczenia w tym, co historia i przeczytane świadectwa z pół misyjnych nazwały przebudzeniem. Na czym polega i od czego się rozpoczyna duchowe przebudzenie? Jak rozpoznać symptomy przebudzenia?

Życie zgodne z wiarą
Kazania

Życie zgodne z wiarą

Jeśli nie żyjemy tak jak wierzymy, to jak żyjemy? To prawda, że jesteśmy zbawieni, ale to prowadzi nas do kolejnych rzeczy, do których powołał nas Pan! Tajemnica naszego szczęścia i rozwiązanie naszych problemów może być w Słowie, którego się obawiamy, lub uznajemy za zbyt wzniosłe, by mogło dotyczyć naszego życia.

Pobudzeni przez Boga
Kazania

Pobudzeni przez Boga

Jest coś co Bóg składa w nasze serca, a czyni to ponieważ nas kocha i chce dla nas i przez nas tego co najlepsze. To „miłe brzemię” pozwala nam doświadczyć tego, co czyni nasze życie wyjątkowym.
W oparciu o Księgę Ezdrasza i osobiste doświadczenia podzielę się i zachęcę nas wszystkich do udziału w tym, co

Bardzo ważne dzieło Jezusa
Kazania

Bardzo ważne dzieło Jezusa

To dzieło Jezusa uczyni w naszym życiu ogromną różnicę i dlatego powinniśmy się mu bacznie przyjrzeć. Jego brak nie tylko wpędzi nas w problemy, ale hamuje nasz duchowy wzrost. Podczas tego zwiastowania zachęcę do wyjątkowej modlitwy, która nie tylko jest zgodna z Bożą wolą, ale pozwoli nam czerpać znacznie więcej z nieograniczonych

Przechodząc przez trudności
Kazania

Przechodząc przez trudności

Wszyscy przechodzimy przez trudniejsze okresy w naszym życiu. Nie zdziwił bym się gdyby ktoś czytając ten tekst właśnie tego doświadczał, dlatego potrzebujemy sięgnąć do pewnego wydarzenia w Nowym Testamencie i pójść za przykładem naszego Pana, aby doświadczyć uwalniającej mocy, albo też mocy, która doda nam sił byśmy przez to mogli przejść w zwycięski sposób.

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia
Kazania

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia

Czy dekalog obowiązuje współczesnych chrześcijan? Jak Jezus odnosił się do zakonu? Jak zmieniły się standardy Bożych praw od czasów Jezusa? Co oznacza złowieszczo brzmiące stwierdzenie, że „litera zabija”? Co wyznacza granice w naszym codziennym postępowaniu? II List do Koryntian (3; 3-6) definiuje nam priorytety postępowania w naszym życiu wskaz