Powtórne przyjście Jezusa cz.4 – I List do Tesaloniczan – Paruzja
Kazania

Powtórne przyjście Jezusa cz.4 – I List do Tesaloniczan – Paruzja

Spotkanie z Panem podczas paruzji nie będzie udziałem wszyskich ludzi. Jest to wyraźnie objawione w Bożym Słowie, jesteśmy wezwani by wypatrywać tego dnia będąc przygotowani. Co sprawia, że możemy być pełni nadziei i pewności tego wyjątkowego spotkania? Jaki będzie porządek zmartwychwstania? Dlaczego mamy

Listy Jana cz. 10 – Zdrowy kościół
Kazania

Listy Jana cz. 10 – Zdrowy kościół

Niema wątpliwości, że apostoł Jan pisząc listy chciał dla kościoła tego co najlepsze! Również jego trzeci list zawiera zachętę i ostrzeżenia, zachęca nas do życia w prawdzie i

Listy Jana cz. 9 – Przeciwko tym, którzy zwodzą kościół
Kazania

Listy Jana cz. 9 – Przeciwko tym, którzy zwodzą kościół

Jan w swoich listach, nie tylko uczy nas, czym jest prawdziwa miłość, ale równie mocno ostrzega przed wielką rzeszą fałszywych nauczycieli. Niestety ich czas się nie zakończył, wobec czego powinniśmy przyjrzeć się temu z wielką uwagą i gotowością sprzeciwienia się wszystkiemu co zagraża zdrowej nauce.

Listy Jana cz. 8 – Ten, którego nie zwycięży zły
Kazania

Listy Jana cz. 8 – Ten, którego nie zwycięży zły

Przyjrzymy się na postawie 5 rozdziału 1 Listu Jana czym jest wiara. Nie tylko jak ją zdefiniować, ale jak nią żyć i dzięki niej prowadzić zwycięskie życie. Zobaczymy też dzięki nauce apostoła Jana czym wiara nie jest. Albo jak mylnie może być rozumiana przez stereotypy religijności. To cenna i niezwykle ważna lekcja z Bożego Słowa do udziału

Listy Jana cz. 7 – Wiara, która zwycięża świat
Kazania

Listy Jana cz. 7 – Wiara, która zwycięża świat

Przyjrzymy się na postawie 5 rozdziału 1 Listu Jana czym jest wiara. Nie tylko jak ją zdefiniować, ale jak nią żyć i dzięki niej prowadzić zwycięskie życie. Zobaczymy też dzięki nauce apostoła Jana czym wiara nie jest. Albo jak mylnie może być rozumiana przez stereotypy religijności. To cenna i niezwykle ważna lekcja z Bożego Słowa do udziału

On, może daleko więcej
Kazania

On, może daleko więcej

Celem każdego człowieka, który poznał Jezusa jest podążać za Nim przez całe swoje życie. Niestety bywa tak, że człowiek świadomie lub nieświadomie zagubi tę drogę. Wówczas zaczyna krążyć po pustyni swojego życia nie widząc dla siebie celu i ratunku. Jednak Bóg kocha nas za to kim jesteśmy a czasami pomimo tego kim