7 lipca 2019

Nasza wielka potrzeba

Nasza wielka potrzeba

Wszyscy go potrzebujemy, każdy z nas w głębi swojego serca potrzebuje czegoś, co może zapewnić nam tylko Bóg!
Dom, rodzina, sprzyjające warunki środowiska w jakich się wychowywaliśmy są nie wystarczające, by uczynić nas w pełni szczęśliwymi, lub ich brak nie może nas skazać na chroniczne przekleństwo!
Od czego zależy powodzenie naszego życia?
Jak uwolnić się od demonów przeszłości?
Co mogę zrobić, by cieszyć się obfitym i szczęśliwym życiem?

To tylko kilka pytań, ale odpowiedzi będzie znacznie więcej. Będziemy też modlić się o to, co zawsze było i jest Bożym planem dla naszego życia.
Czyli…? O tym podczas tego nabożeństwa!