3 lipca 2019

Nasz wyjątkowy przywilej

Nasz wyjątkowy przywilej

Pan Jezus bardzo jasno stawia sprawę skąd mamy czerpać powód do radości.
Dlaczego jest ona tak ważna?
Co może nam przeszkadzać w tym, abyśmy mogli z niej czerpać?
Kiedy możemy być pewni, że nigdy nam jej nie zabraknie?
Przyjdziemy do Pana, aby się uczyć i czerpać z tego co jest nam obiecane! Będzie to czas, gdy nasze serca zostaną pobłogosławiony tym wyjątkowym przywilejem Bożych dzieci!