10 lipca 2019

Zerwać diabelskie więzy

Zerwać diabelskie więzy

Dlaczego jedni się radowali widząc dzieła Jezusa, a inni patrząc na to samo byli pełni oburzenia?
Jaką lekcje możemy wyciągnąć patrząc jak Pan Jezus rozwiązuje „diabelskie więzy” wbrew oburzeniu Jego przeciwników?
Co jest świadectwem mojej szczerości i całkowitego zaufania Bogu?
To kilka pytań na jakie poszukamy odpowiedzi na podstawie jednej z historii z Ew. Łukasza. Będziemy również się modlić o to co zawsze było i jest wolą naszego Pana gdy pojawia się potrzeba związana z naszym duchem, duszą i ciałem!