5 stycznia 2020

Słowo na Nowy Rok z wielkim wyzwaniem dla wszystkich!

Słowo na Nowy Rok z wielkim wyzwaniem dla wszystkich!

To pierwsza niedziela Nowego Roku, dlatego czas jaki poświęcimy na rozważanie Słowa będzie miał dla nas wyjątkowe znaczenie. Każdy z nas poszukuje Słowa, które będzie kluczowe w nadchodzącym roku, równie ważne jest, byśmy przyjęli takie Słowa dla całej Społeczności wraz z wszystkimi, którzy z nami sympatyzują.
Ogłosimy to Słowo i podejmiemy wyzwanie, które jak wierzę przyniesie błogosławiony plon i pozwoli nam z nieograniczonym zasobem Bożej miłości mocy i mądrości wykonywać Jego dzieło i cieszyć się społecznością jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy!
Będziemy odważni, konsekwentni i niezłomni w posłuszeństwie Słowu, w pełni Ducha budować Boże dzieło w naszym życiu, rodzinie, Społeczności, mieście i regionie!
Pragnę w tych dniach zobaczyć ogromna przemianę życia, wielkość potęgę Boga, ponad naturalność Bożego Królestwa z wszelkimi przejawami i manifestacjami Ducha Świętego!
Mam nadzieję, że choć trochę obudziłem w was pragnienie, że nie może nikogo jutro zabraknąć podczas tego wyjątkowego nabożeństwa! Jak to się powiada „oj będzie się działo”!