29 grudnia 2019

Nikt się tego nie spodziewał

Nikt się tego nie spodziewał

To najbardziej znane i spektakularne nawrócenie w Dziejach Apostolskich.

Pokazuje nam ogromną moc i łaskę Boga dla człowieka i Kościoła! Choć trudno nam się porównać z dramatycznością tego wydarzenia, to odnajdujemy w nim cechy bliskie każdemu nawróceniu bardziej lub mniej spektakularnemu, emocjonalnemu jednak zawsze tak samo chwalebnemu!

Cała historia ukazuje nam jeszcze coś więcej niż spotkanie z Jezusem, co już jest warte zwiastowania, ukazuje postawę jaką powinniśmy przyjąć gdy dzieje się coś niezwykłego, a zarazem trudnego do przyjęcie i jeszcze trudniejszego do wykonania! Widzimy też jak Pan potrafi uleczyć zranienia i pokonać uprzedzenia gdy okazujemy Mu całkowite posłuszeństwo i oddanie. Jak wielka chwała kryje się gdy wznosimy się na wyżyny realizacji Bożej woli w naszym życiu! Jak niezwykłe są Boże plany i jak wysoko i daleki sięgają w życiu ludzie żyjących w pełni wiary.

Będzie to czas na odnowienie naszej relacji, uzdrowienia dla naszych zranień i chorób, zwycięstwa nad uprzedzeniami i wkroczeniu w chwalebny sposób na nowy poziom realizacji Bożej woli w naszym życiu!