13 listopada 2019

Przemiana trudna do uwierzenia

Przemiana trudna do uwierzenia

Tylko w Chrystusie możliwe są zmiany tak duże i tak trwałe, że nawet najbliżsi nam ludzi będą zadziwieni ich skalą!

Jest to zarówno dramatyczne wydarzenie jak i trwający przez całe życie proces.
Będzie to czas rozważania Słowa i dochodzenia do Bożych praw mających głęboki i bardzo skuteczny wpływ na nasze życie!
Będzie to czas modlitwy, by to czego tak bardzo potrzebujemy rozpoczęło się tu i teraz!
Pragnę zobaczyć jak Bożę Słowo i moc Ducha Świętego z niezwykłą mocą przemienia nasze życie, naszą Społeczność i otaczającą na rzeczywistość!