17 listopada 2019

Boże poruszenie, czyli „tutaj jest to”

Boże poruszenie, czyli „tutaj jest to”

W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich odnajdujemy nie tylko opis zesłania Ducha Świętego lecz również mowę apostoła Piotra. Przyjrzymy się temu pełnemu mocy przesłaniu i oby nasze z równą uwagą i otwarciem (jak miało miejsce u pierwszych słuchaczy) przyjęły płynąca z niej naukę! To kazanie poruszyło i przemieniało tysiące ludzi! W tych Słowach jest tak wiele prawdy potrzebnej Kościołowi dzisiaj! Wierzę, że podobny rezultat będzie również w naszym przypadku, bo przecież Boże Słowo jest wciąż tak samo pełne mocy! Modlę się o Boże poruszenie podczas tego nabożeństwa!