31 lipca 2019

Przechodząc przez trudności

Przechodząc przez trudności

Wszyscy przechodzimy przez trudniejsze okresy w naszym życiu. Nie zdziwił bym się gdyby ktoś czytając ten tekst właśnie tego doświadczał, dlatego potrzebujemy sięgnąć do pewnego wydarzenia w Nowym Testamencie i pójść za przykładem naszego Pana, aby doświadczyć uwalniającej mocy, albo też mocy, która doda nam sił byśmy przez to mogli przejść w zwycięski sposób.
To będzie nie tylko cenna lekcja płynąca ze Bożego Słowa, ale możliwość w bardzo osobisty i realny sposób doświadczyć mocy modlitwy, która nie tylko może przenosić góry, ale również nas przeprowadzić przez góry problemów i postawić w miejscu gdzie otrzymamy Boże wsparcie i Jego moc!