4 sierpnia 2019

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?

Jakimi Bóg pragnie nas widzieć?

Trzy razy się Go zaparł, trzy razy wyznał jak bardzo miłuje Pana i trzy razy…
Właśnie o tych trzech wydarzeniach, które na trwałe zmieniły życie Piotra będziemy słuchali podczas tego zwiastowania.
Jakie wydarzenia w naszym, życiu mogą pomoc nam stać się takimi jakimi pragniemy, albo potrzebujemy się stać, a jeszcze lepiej jakimi Bóg pragnie abyśmy się stali?
Kilka historii z życia wziętych i niezwykły przywilej przekonania się o mocy Słowa i potęgi modlitwy.
Zapraszam!