1 grudnia 2019

Zwykły czas, niezwykłe rzeczy

Zwykły czas, niezwykłe rzeczy

Zawsze jest dobry czas na czynienie niezwykłych rzeczy!

Wydaje się zwykła wizyta w Świątyni, zapoczątkowała szereg niezwykłych rzeczy w życiu Piotra, Jana, apostołów i całego Kościoła! Miejsce i czas zawsze jest właściwy, póki trwa Boża łaska, by objawiła się Boża miłość i moc! Przyjrzymy się historii uzdrowienia sparaliżowanego przy „Bramie Pięknej”, zawarta w niej lekcja uświadamia nam jak potężnego i dobrego mamy Boga, oraz pomoże nam lepiej zrozumieć naszą misje w wykonywaniu Bożego dzieła dzisiaj. Możemy dać ludziom tak wiele i tak wiele otrzymać od ludzi pełnych Ducha Świętego!
Będzie czas na modlitwę o zbawienie, uzdrowienie, nowy początek i rozprawienie z rzeczami, które niszczą i ograniczają nasze życie!

Tam gdzie jest Duch Święty mamy przywilej spodziewać się tego co najlepsze dla naszego życia!