18 sierpnia 2019

Pod Jego ręką

Pod Jego ręką

Zbyt szybko i zbyt łatwo ulegamy zniechęceniu i ostatecznie się poddajemy.
Dlaczego dobre rzeczy napotykają tak wiele trudności?
Po czym mogę rozpoznać wolę Bożą?
Jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czyhają, gdy postanawiamy służyć Bogu?
Jak sobie radzić, gdy pojawia się kryzys i trudności?
Na szczęście w nieszczęściach i trudnościach nie jesteśmy sami! Mamy odpowiedź jak sobie radzić gdy
pojawiają się trudności. Z modlitwą i otwartością serca podejdziemy do Bożego Słowa i wsparci przez
Jego Ducha pokonamy wszelkie zniechęcenie!