10 lutego 2019

O tym co najważniejsze!

O tym co najważniejsze!

Tylko wiara, może sięgnąć po wszelkie dobro, jakie mamy w Chrystusie!

Największa potrzeba i najgłębsze motywy naszych działań odnajdujemy w tym co zostało nam objawione w Bożym Słowie. Nie ma innego źródła skąd moglibyśmy zaczerpnąć, by ugasić pragnienie i odnaleźć nowe siły do życia.

W tym zwiastowaniu pragnę wraz z Wami zwrócić się do listu do Filemona i odszukać, te niezwykłe perły, które czynią nasze życie prawdziwie bogatym i pięknym.
Okryjemy jak wielka jest moc w tym, co jest za równo powszechne jak i największym darem jaki każdy z nas otrzymał. Jest to niezmienna prawda, która również w dzisiejszym świecie ma prawo stać się powodem do największych i najgłębszych przemian jakich możemy doświadczyć.
Pozostaje mi zachęcić Was do przyjścia i doświadczeniu tego osobiście w niezwykłej atmosferze uwielbienia, oraz działania Ducha w mocy Słowa!