19 stycznia 2020

Nim podejmiesz decyzję

Nim podejmiesz decyzję

Podejmowane przez Kościół decyzje, powinny być absolutnie zgodne z Bożą wolą! Choćby dlatego, że Kościół jest własnością naszego Pana, wszystko co się w nim dzieje powinno mieć źródło w Jego Słowie i dokonywać się pod kierownictwem Ducha Świętego!

Naszą odpowiedzialnością jest odkrywać Boże pragnienie i realizować Jego cele!
Na przykładzie Zborów w Dziejach Apostolskich zobaczymy jak pierwsi uczniowie odkrywali i realizowali to, czego Duch od nich oczekiwał. Jakie warunku sprzyjają słuchaniu głosu Boga i jak wielki ma to wpływ na budowanie Bożego Królestwa!

Każdy z nas potrzebuje widzieć Boże kierownictwo w swoim życiu, wszelkie życiowe decyzje powinniśmy opierać na pewności, że są zgodne z tym czego pragnie dla nas Pan.
Są rzeczy, które wynikają bezpośrednio z Biblii i te, które wymagają proroczego prowadzenia w danej sytuacji z niezwykłą precyzją!

Musimy nauczyć się słuchać Bożego głosu i odróżniać go od naszych emocji i pragnień.
Będziemy się modlić i oczekiwać, że Pan przemówi do nas i otrzymamy Słowo, które pomoże nam uniknąć błędów, a nawet odwróci historie naszego życia tak, by jej dalszy ciąg był kolejnym rozdziałem Dziejów Apostolskich z naszym udziałem!