2 lutego 2020

Kim jestem w Chrystusie?

Kim jestem w Chrystusie?

Wciąż natrafiam na Boże zapewnienia o tym kim jestem w Nim i bardzo się to różni od tego w jaki sposób postrzegam siebie i jak oceniają mnie ludzie.

Jeśli jest w tym zdaniu prawda dotycząca twojego życia i pragnienie odkrycia tego jak patrzy na ciebie Bóg, to chcę cię zapewnić, że to zwiastowanie jest właśnie dla nas, ponieważ wciąż potrzebujemy odkrywać piękno i głębię Bożego obrazu o mnie!

Wierzę, że ma to kluczowe znaczenie dla naszego życia! To nie tylko marzenie Boga o nas, ale kryje się w tym Słowie Boża moc czyniąca nas takimi, jaki widzi nas Pan!

Prawda o naszym życiu kryje się w tym, kim jesteśmy w Chrystusie!

Sięgniemy do kilku miejsc w Dziejach Apostolskich, by cieszyć się mocą tego Słowa również nad naszym życiem, czyniącym nas odbiciem Jego chwały!