29 stycznia 2020

Namaszczeni Duchem i mocą

Namaszczeni Duchem i mocą

Każdy wierzący człowiek, ma głębokie pragnienie przynoszenia Bogu chwały i służenia Mu. Istotą naszej relacji z Nim jest Jego obecność w nas. Dlatego tak wielką wagę przykładamy do potrzeby bycia napełnionym Duchem Świętym. Jeszcze inną rzeczą jest służenie Mu w oparciu o Jego moc, która działa w naszym życiu! Taki wzór widzimy w Panu Jezusie i życiu ludzi, którzy w potężny sposób są używania w Jego służbie. Są wypełnieni Duchem i służą z mocą!

Odkrywając kolejną lekcję z Dziejów Apostolskich zobaczymy jakie bariery muszą zniknąć w nas i jaką postawę potrzebujemy przyjąć, by w pełni doświadczyć namaszczenia i mocy Ducha Świętego w życiu Kościoła!

Wierzę, że również dzisiaj możemy cieszyć się tym niezwykłym darem z Nieba i oglądać Boże dzieła niosące przebudzenie z wszelkimi manifestacjami Jego potężnej mocy!

O tym już dzisiaj!