9 lutego 2020

Chodzić w namaszczeniu

Chodzić w namaszczeniu

Cechą na którą powinniśmy zwrócić uwagę to potrzeba chodzenia w namaszczeniu Ducha! Nie tylko jednorazowy akt, bycia napełnionymi Duchem, lecz codzienne chodzenie w Duchu! To wymaga od nas dyscypliny, świadomości i wielkiego posłuszeństwa połączonego z poświęceniem! Niewiele Kościołów doznało prawdziwego przebudzenia w mocy Ducha i jeszcze mniej utrzymało ten stan przez dłuższy okres. Widząc niezwykły wzrost i wielką chwałę, która się przy tym manifestuje! Przyjrzymy się miejscu w historii Kościoła, gdzie nie tylko wybucha przebudzenie, ale też trwa przez długi czas!

Z przebudzeniem w naszym życiu wiąże się wiele aspektów, na które być może przestaliśmy zwracać uwagę. Warto byśmy je sobie przypomnieli i zaczęli czynić to, co z pewnością odmieni nasze życie, Kościół i mam nadzieję całe miasto!