16 października 2019

Gdzie jest tego koniec?

Gdzie jest tego koniec?

Ktoś powiedział, że grzech zawsze zaprowadzi nas dalej niż zamierzaliśmy dojść. To znaczy, że przekroczy wszelkie granice jakie sobie stawiamy, by zniszczyć nasze życie. Czasami ciągnie się latami, a nawet pokoleniami. Dotyczy to narodów i rodzin, na co są Biblijne przykłady. Gdzie jest tego koniec? Jak możemy się uwolnić o przekleństwa i zła, które niszczy nas z pokolenia w pokolenie z coraz większą siłą i mocą? Zajrzymy do Starego i Nowego Testamentu, by odnaleźć właściwe przykłady i obietnice. Wzniesiemy modlitwę i podejmiemy decyzje z wiarą. Będzie to lekcja z Bożego Słowa i również czas doświadczenia Bożej mocy i wolności w Duchu Świętym!