Wpis

Bóg dobry jest

Święty jest mój Pan Nieskończony w łasce swej W miłosierdziu swym doskonały Strzeże drogi mej Bym w światłości zawsze szedł A jeśli potknę się podniesie mnie Mocną skałą i twierdzą jest mój Pan Jemu ufam nie zawiodę się Żadna niemoc nie pokona mnie Bo mój Zbawca siłą moją jest Bóg dobry jest o mnie zawsze...

Wpis

Boże Słowo

Słowo Twe ochroną jest W każdym dniu wędrówki mej To serca jest Bożego głos On działa wciąż na duszę mą Boże Słowo prawdą jest Zmienia ciebie, zmienia mnie Z otwartym sercem stoję tu Niech Święte Słowo działa znów W Słowie Życia ufność mam W boju tym nie jestem sam Kroczę przez świat drogą twą Ty...

Wpis

Baranek i Lew

On przyjdzie pośród chwał, I każdy wyzna że to Pan. Kajdany zerwą się, A z wdzięcznych serc popłynie pieśń, Któż jest jak nasz Bóg Wszechmocny. Nasz Bóg jest jak Lew, potężny Lew Judy, Jest niepokonany On sam walczy za nas. Wszyscy się pokłonią przed Nim. Nasz Bóg jak Baranek wydany na śmierć, Żeby Jego święta...

Wpis

Bóg moich dni

To jest wspaniały dzień cudowny dzień Gdy o poranku spotykam Cię Ty otwierasz me oczy i napełniasz mnie Nadzieją o świcie kiedy nowy wstaje dzień Bo każda chwila w Twoich rękach jest Tyś jest mój Król, Bóg moich dni Pan mej radości i Władca smutku Tyś życiem mym, miłością mą Mnie nie opuścisz, jesteś wierny...

Wpis

Boże Chwały

Stoję przed Twym tronem Przed tronem łaski Twej By szukać Twej pomocy I patrzeć w Twoją twarz Boże chwały Boże mocy Boże łaski Ojcze dziś przychodzę Przez Jezusa krew Ofiarując Tobie Uświęcone życie me Boże chwały Boże mocy Boże łaski Łaska Twa i miłość Chwała i moc Wierność Twa i dobroć Święty jest nasz PAN!

Wpis

Boża miłość trwa wiecznie

Wspaniały jest Bóg Jemu dziękuj wciąż Boża miłość trwa wiecznie On dobry jest wszystko od Niego mam Boża miłość trwa wiecznie Chwal Go, chwal Go Potężną dłonią On prowadzi mnie Boża miłość trwa wiecznie Zmazał mój grzech, nowe życie dał mi Boża miłość trwa wiecznie Chwal Go, chwal Go Bóg zawsze będzie wierny Bóg zawsze...

Wpis

Bo dzisiaj jest dzień

Zostawiam przeszłość swą Nie chcę oglądać się Oparcie w Tobie zawsze mam Jezu Wznoszę swe ręce wzwyż Wierzę i ufam Ci Że wszystko co Ty dla mnie masz To dobre jest, dobre jest! Bo dzisiaj jest dzień dał go Pan Będę radosny, szczęśliwy w Nim Bo dzisiaj jest dzień dał go Pan Będę radosny, szczęśliwy...

Wpis

Błogosławię Cię

Błogosławię Cię gdy ziemia wydaje plon Gdy zlewasz obfitość Swą Błogosławię Cię Błogosławię Cię gdy otacza pustynia mnie Gdybym też przez pustkowia szedł Błogosławię Cię Za Twą łaskę, którą zsyłasz ja chwalę Cię Choćby ciemność mnie przykryła ja powiem, że Błogosławić będę Imię Twe Błogosławię Cię Błogosławić będę Imię Twe Błogosławię Święte Imię Twe Błogosławię...

Wpis

Blisko Ciebie być

Blisko Ciebie być, W obecności Twej Zawsze słyszeć słowa te: „Jestem Przyjacielem twym” Tyś pragnieniem mym, któż dorówna Ci Pragnę blisko Ciebie być, poczuć ciepło ramion Twych Pomóż znaleźć mi drogę Jezu mój Tyś wszystkim jest Tyś wszystkim czego pragnę Tyś wszystkim jest Panie chcę poznać Cię

Wpis

Będę wciąż uwielbiać

Chcę Cię wielbić mym sercem co dzień Chcę Cię chwalić z całych mych sił Chcę Cię szukać i patrzeć w Twą twarz Chcę Cię widzieć i w blasku Twym trwać Będę wciąż uwielbiać Ciebie będę wciąż wychwalać Imię Twe Tylko Tyś jest godzien chwały tylko Tyś jest godzien przyjąć cześć Chcę Ci oddać pokłon i...

  • 1
  • 2