Bóg moich dni

To jest wspaniały dzień cudowny dzień
Gdy o poranku spotykam Cię
Ty otwierasz me oczy i napełniasz mnie
Nadzieją o świcie kiedy nowy wstaje dzień

Bo każda chwila w Twoich rękach jest

Tyś jest mój Król, Bóg moich dni
Pan mej radości i Władca smutku

Tyś życiem mym, miłością mą
Mnie nie opuścisz, jesteś wierny
Bóg moich dni

Nigdy nie jestem sam, Tyś przy mnie jest
Odsłaniasz me oczy by widzieć Cię
Twoja miłość jak sztandar, przewodzi mi
Ufność mam w Tobie do końca mych dni

Bo każda chwila w Twoich rękach jest

Tyś jest mój Król, Bóg moich dni
Pan mej radości i Władca smutku

Tyś życiem mym, miłością mą
Mnie nie opuścisz, jesteś wierny
Bóg moich dni

Chcę wyznać Ci że
Nadzieją mą Tyś
Do końca mych dni
Bóg moich dni