Blisko Ciebie być

Blisko Ciebie być, W obecności Twej
Zawsze słyszeć słowa te: „Jestem Przyjacielem twym”

Tyś pragnieniem mym, któż dorówna Ci
Pragnę blisko Ciebie być, poczuć ciepło ramion Twych

Pomóż znaleźć mi drogę Jezu mój

Tyś wszystkim jest
Tyś wszystkim czego pragnę

Tyś wszystkim jest
Panie chcę poznać Cię