Boża miłość trwa wiecznie

Wspaniały jest Bóg Jemu dziękuj wciąż
Boża miłość trwa wiecznie

On dobry jest wszystko od Niego mam
Boża miłość trwa wiecznie

Chwal Go, chwal Go

Potężną dłonią On prowadzi mnie
Boża miłość trwa wiecznie

Zmazał mój grzech, nowe życie dał mi
Boża miłość trwa wiecznie

Chwal Go, chwal Go

Bóg zawsze będzie wierny
Bóg zawsze z nami jest

Bóg zawsze będzie mocny
Na wieki, na zawsze
nasz Bóg

Od wschodu słońca, aż po ziemi kres
Boża miłość trwa wiecznie

Jesteśmy tu dziś z łaski, którą dał Pan
Boża miłość trwa wiecznie

Chwal Go, chwal Go

Boża miłość trwa wiecznie
Chwal Go, chwal Go