Bóg dobry jest

Święty jest mój Pan
Nieskończony w łasce swej
W miłosierdziu swym doskonały

Strzeże drogi mej
Bym w światłości zawsze szedł
A jeśli potknę się podniesie mnie

Mocną skałą i twierdzą jest mój Pan
Jemu ufam nie zawiodę się
Żadna niemoc nie pokona mnie
Bo mój Zbawca siłą moją jest

Bóg dobry jest o mnie zawsze troszczy się
Jego wszechmogąca dłoń nie zostawi mnie
On kocha mnie, On naprawdę kocha mnie
Daje przeżyć każdy dzień w obecności swej