Wpis

Królów Król

Gdy w ciemności czekaliśmy Gdy już cień nadziei znikł Wtedy Ty przyszedłeś z nieba Miałeś łaskę w oczach swych By spełniły się proroctwa Słowo przyszło na ten świat Zostawiło tron swej chwały By zamieszkać pośród nas Godzien chwały jest nasz Bóg Ojciec, Syn i Święty Duch W majestacie wiecznie trwa Wywyższony królów Król, nasz Pan...

Wpis

Emanuel, Emanuel

Nie lękaj się ciemność ustąpi Jezus jest tu idzie tuż obok Łaskawy Pan w naszej słabości Na zawsze wierny, dobry jest Bóg Emanuel, Emanuel Z nami Bóg, żyjący w nas Emanuel Wznieś oczy swe spójrz na Stwórcę swojego Pomocą jest, zawsze obecny Wszechmocny Pan On jest Niezmienny Na zawsze wierny, dobry jest Bóg Więc nie...

Wpis

Idę tam gdzie Ty

Idę tam gdzie Ty Mówię to co Ty Modlę się jak Ty Modlę się jak Ty Jezus robił to Co robiłeś Ty Mówił tylko to Co od Ciebie słyszał Każdy jego krok Prowadziłeś sam Zgodnie z Twoim sercem Zgodnie z Twoim Duchem Więc jakże mógłbym chodzić tak bez Ciebie Gdy Jezus każdy krok swój robił...

Wpis

Jak dobry jest Bóg

Uwielbiam Cię Bo Twa miłość nie zawodzi Panie Ty trzymasz w dłoniach me dni Gdy otwieram rano oczy I kiedy kładę się O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg Całe życie byłeś wierny Całe życie byłeś dobry tak Z każdym mym oddechem, zawsze O, śpiewać chcę jaki dobry jest Bóg Kocham Twój głos Prowadziłeś mnie...

Wpis

Żyję nie ja

Żyję nie ja lecz Chrystus we mnie żyje A życie me jest ukryte w Nim Ja wierzę w Tego, który mnie odkupił swoja krwią I nazwał mnie przyjacielem Swym Zanim jeszcze powstały niebiosa Zaczął istnieć świat On na dłoni Swej napisał me imię Miliony temu lat On z miłości mnie przeznaczył dla Siebie Bym dla...

Wpis

Żyje Chrystus Pan

Wiem, że znalazłeś mnie sam Twa krew zakryła mój grzech Wierzę w to, wierzę w to Mój ból i wszelki mój strach Mój grzech zaniosłeś na krzyż Wierzę w to, wierzę w to Podnieśmy sztandar Nasz Pan pokonał śmierć Żyje Chrystus Pan! Mój ciężar wziąłeś i wolność mam Chcę krzyczeć dziś na szczytach gór, Że...

Wpis

Życie Twe

Jezu Ty przyszedłeś dać mi Pełnię życia Poznać Cię to odkryć wolność Nieskończoną Wyciągnąłeś do mnie ręce Swe Wielka jest miłość Twa Ty nowe życie dałeś mi Panie Z całych sił oddaję Ci chwałę Z radości teraz śpiewam i tańczę Życie Twe we mnie jest Światło Twe rozprasza ciemność Daje życie Niech Twój blask jaśnieje...

Wpis

Zwróć swój wzrok

Zwróć swój wzrok na Jezusa, Jak wielki jest twarzy tej czar! Urok ziemskich spraw, dziwnie zblednie wnet, W blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa, Gdy staczasz z ciemnością swój bój. On królestwo diabła zwyciężył już. W nim światłości i mocy jest zdrój. Zwróć swój wzrok na Jezusa, Gdy gniecie cię troska...

Wpis

Ześlij deszcz

Ześlij deszcz, ześlij deszcz Wylej ocean Swej łaski Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski Łaska po łasce i fala za falą Łaska po łasce i fala za falą

Wpis

Ze mną krocz

Stworzycielu mój ze mną krocz Zbawco duszy mej ze mną krocz Władco wszelkich burz ze mną krocz Lekarzu ludzkich serc ze mną krocz Potrzebuję, potrzebuję Ciebie Jezu w każdy dzień Światło dla mych nóg ze mną krocz Źródło siły mej ze mną krocz W obecności Twej pokój jest, pokój jest W obecności Twej niegasnące światło...