Odwalony kamień! Cud i cuda zmartwychwstania! – Ew. Marka zakończenie.
Kazania

Odwalony kamień! Cud i cuda zmartwychwstania! – Ew. Marka zakończenie.

Nikomu z wierzących ludzi nie trzeba udowadniać jak ważne dzieło dokonało się tego niedzielnego poranka ponad 2000 lat temu, gdy nasz Pan Jezus został wzbudzony z martwych. Nie byłoby kościoła, nas gdyby nie ten cud w historii zbawienia. Niezwykle ważne jest, byśmy pamiętali o tym fundamentalnym wydarzeniu dla naszej wiary, oraz

Czasy ostateczne! Ew. Marka cz. 16
Kazania

Czasy ostateczne! Ew. Marka cz. 16

Odkąd narodziłem się na nowo słyszałem, że żyjemy w czasach ostatecznych. Dzisiaj, odnoszę wrażenie, że kroki nadchodzącego Pana Jezusa słychać wyraźniej, a znaki Jego powrotu są wręcz namacalne. Przyjrzymy się nauce naszego Pana i posłuchamy ostrzeżeń jakich udziela swoim uczniom. To nie jest czas na lekkie traktowanie

O tym co najważniejsze! – Ewangelia Marka cz. 15
Kazania

O tym co najważniejsze! – Ewangelia Marka cz. 15

Choć wydaje się to oczywiste, to niezmiennie powinniśmy dbać o to, co dla kościoła jest najważniejsze. Wynika to z kolejnych lekcji, jakich Pan Jezus udziela ludziom podczas nauczania. Zobaczymy również postawę pewnej kobiety, która porusza samego Jezusa i daje ją jako przykład swoim uczniom. Wydaje się to zagadkowe, ale po

Dom modlitwy, czy jaskinia zbójców? – Ew. Marka cz. 14
Kazania

Dom modlitwy, czy jaskinia zbójców? – Ew. Marka cz. 14

Im bliżej Golgoty, tym więcej zaskakujących i Słów i czynów Pana Jezusa. Odnoszę wrażenie, że nadszedł czas, że coraz mniej w przypowieściach, a coraz więcej w bardzo otwarty i bezpośredni sposób Pan Jezus przemawia i dokonuje rzeczy, które dziwią nie tylko ludzi postronnych, ale samych uczniów. Myślę, że w obecnym czasie nie powinniśmy

U Boga możliwe jest wszystko – Ew. Marka cz. 13
Kazania

U Boga możliwe jest wszystko – Ew. Marka cz. 13

Począwszy od zbawienia, przez duchowy wzrost, czynienie rzeczy w Jego imieniu , służby darami Ducha, wszystko musi mieć źródło w Bogu! Nasze dzieła są o tyle wielkie, o ile całkowicie polegamy na wielkości i mocy Boga. Pan Jezus udziela swoim uczniom bezcennej lekcji, że tylko dzięki Niemu możemy cieszyć się nowym życiem

Pełen błogosławieństwa – Ew. Marka cz. 12
Kazania

Pełen błogosławieństwa – Ew. Marka cz. 12

Jak bardzo Bóg chce nas błogosławić? Świadczy o tym Jego poświęcenie i pełne łaski i mocy Słowo. Jak bardzo go potrzebujemy? Świadczy o tym nasze życie z tęsknota za rodziną, relacjami z bliskimi nam osobami i pokoju w naszym sercu na poziomie jakim świat nie może tego dokonać. Dobrze wiedzieć i cudownie to ujrzeć w służbie

Moc Bożego Królestwa – Ew. Marka cz. 11
Kazania

Moc Bożego Królestwa – Ew. Marka cz. 11

Pan Jezus składa swoim uczniom niezwykłą obietnice! Jest dla nas ogromnym przywilejem, że dotyczy również Kościoła dzisiaj. Myślę, że dzięki jej przypomnieniu nasze serca otrzymają otuchę i nabiorą wielkiej zachęty. Zobaczymy jak działa w rzeczywistości i potrafi ją zmieniać, jak głęboko wpływa na nasze życie i nadaje mu cudowne

Postawa godna uczniów Jezusa – Ew. Marka cz. 10
Kazania

Postawa godna uczniów Jezusa – Ew. Marka cz. 10

Choć apostołowie już byli w podobnym położeniu i widzieli jak Pan Jezus w cudowny sposób to rozwiązał, to nie wyciągnęli należytej lekcji, by zachować właściwą postawę. Wierze, że w Bożym Słowie znajdujemy przykłady, obietnice, objawie, pouczenie, proroctwa na każdy problem z jaki przychodzi nam się zmagać osobiście jak

Liczy się serce – Ew. Marka cz. 9
Kazania

Liczy się serce – Ew. Marka cz. 9

Z duża łatwością i wielką szkodą przychodzi człowiekowi stawiać ludzkie prawo i porządek, ponad Bożą laską i miłością. Cenna i ważna lekcja Pana Jezusa demaskuje religijną obłudę, by wskazać nam co naprawdę jest ważne i o co powinniśmy się troszczyć. Zobaczymy również, jak wartość ma postawa serca i jak wielki wpływ ma na

Ludzkie słabości, Boże możliwości – Ew. Marka cz. 8
Kazania

Ludzkie słabości, Boże możliwości – Ew. Marka cz. 8

Dlaczego cud rozmnożenia chleba był tak ważny, że powinien mieć wpływ na postawę uczniów podczas przeprawy przez jezioro? Co ma jedno do drugiego? Zobaczymy na przykładzie apostołów i dzięki nauce Pana Jezusa jak ogromny wpływ na nasze życie może mieć zrozumienie tej ważnej lekcji. Wszyscy mamy ludzkie słabości, ale mamy

  • 1
  • 2