17 stycznia 2021

Ludzkie słabości, Boże możliwości – Ew. Marka cz. 8

Ludzkie słabości, Boże możliwości – Ew. Marka cz. 8

Dlaczego cud rozmnożenia chleba był tak ważny, że powinien mieć wpływ na postawę uczniów podczas przeprawy przez jezioro? Co ma jedno do drugiego? Zobaczymy na przykładzie apostołów i dzięki nauce Pana Jezusa jak ogromny wpływ na nasze życie może mieć zrozumienie tej ważnej lekcji. Wszyscy mamy ludzkie słabości, ale mamy też Boga, który nas kocha i dzięki niemu możemy je pokonywać i zachować pokój w chwilach największych doświadczeń i wyzwań. Wierzę, że w tym Słowie zawiera się bardzo ważna lekcja dla Kościoła, zwłaszcza dzisiaj. Będziemy również mogli zobaczyć, jak wszystko co Bóg czyni w naszym życiu, nawet gdy nam wydaje się porażką, może przynieść nieoczekiwane zwycięstwo i wielkie błogosławieństwo!