Współdziałanie z Bogiem
Kazania

Współdziałanie z Bogiem

„ Dla kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie." Dz. Ap. 9;31 Zapraszam Prezbiter Piotr Grzesiek – dyrektor duszpasterstwa mężczyzn SZAMGAR

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 13 – Przylgnąć do Boga!
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 13 – Przylgnąć do Boga!

Kolejne proroctwo wyrażone bardzo dziwnym i smutnym aktem proroczym. Odnajdujemy w nim nie tylko ważne ostrzeżenie, ale odkrywamy serce i pragnienie Boga odnośnie Jego ludu. Za każdym razem gdy czytam i rozważam to Słowo jestem głęboko poruszony. Mam nadzieję, że doświadczymy tego wszyscy

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 12 – Przyjdź, ożywcze tchnienie!
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 12 – Przyjdź, ożywcze tchnienie!

Sporo się dzieje na świecie i łatwo popłynąć w mrok myśli, które w nas wywołuje obecna sytuacja. Pragnę zaprosić nas wszystkich do rozważenia pewnego proroctwa i aktu proroczego z księgi Ezechiela. Za tym Słowem pójdzie nasza wyjątkowa modlitwa i jak wierzę przyjdzie pełna łaski i mocy odpowiedź. Jest to niezwykle

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 10 – Kolos na glinianych nogach!
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 10 – Kolos na glinianych nogach!

Obecnie księgi prorocze i apokaliptyczne szczególnie przykuwają naszą uwagę. Z pewnością jedną z nich jest Księga Daniela. Zawarte w niej przesłanie, wizje, proroctwa są dla nas wyzwaniem i pozwalają lepiej rozumieć czasy ostateczne. Wielu uważa, że właśnie w nich żyjemy, czy odnajdziemy potwierdzenie w tej księdze? Jaką lekcje możemy z miej wyciągnąć?

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 9 – Wybory króla
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 9 – Wybory króla

To pouczająca lecz bardzo smutna historia gdy Izrael domaga się króla. Co jest ich motywacją? Dlaczego Bóg nie cieszy się z tej decyzji? Jakie bedą tego konsekwencje? Wnioski z tego dla naszego życiach. I jeden obraz z Golgoty.

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 8 – DKALOG
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 8 – DKALOG

Wszyscy go znamy, ale nie wszyscy znamy go tak samo. Dekalog to nadrzędne Boże prawo dane Izraelowi podczas wędrówki przez pustynie. Jakie ma znaczenie dzisiaj dla kościoła? Czy nas obowiązuje? Ma dla ludzi moralne, etyczne, duchowe znaczenie? Przestrzegane go może nas zmienić? Myśląc o najważniejszych Słowach