Zbuduję kościół mój! Słowo, które ma moc! Dzieje Apostolskie cz.20
Kazania

Zbuduję kościół mój! Słowo, które ma moc! Dzieje Apostolskie cz.20

Wszyscy potrzebujemy tego, co może nam dać tylko Słowo Boże! To Ono buduje naszą wiarę, przemawia głęboko do naszych serc i zmienia nasze życie. Jest w Nim odpowiedź dla każdego z nas. Przekonamy się o tym rozważając kolejną lekcję z Dziejów Apostolskich. Ujrzymy jak głęboki wpływ ma na miasta, narody i każdego z nas

Zbuduję kościół mój! Niezwykłe cuda! Dzieje Apostolskie cz.19
Kazania

Zbuduję kościół mój! Niezwykłe cuda! Dzieje Apostolskie cz.19

Nie będzie to nauczanie z cyklu „jak czynić cuda?”. Będzie to nauczanie o tym jak Bóg czynił cuda przez ręce (i nie tylko) apostoła Pawła. Jak Boża moc może przynieść prawdziwą wolność i Jego namaszczenie, dokonywać rzeczy, które wręcz wykraczają poza nasze stereotypy. Będzie to lekcja o trudnych decyzjach, ale

Zbuduję kościół mój! Chodzi o uwielbienie Jezusa – Dzieje Apostolskie cz.18
Kazania

Zbuduję kościół mój! Chodzi o uwielbienie Jezusa – Dzieje Apostolskie cz.18

Czyż nie jest to najważniejszym zadaniem kościoła? Tak żyć, prowadzić służby, modlić się, by imię Pana Jezusa było wielbione? W jaki sposób robił to apostoł Paweł, jego towarzysze, pierwsi uczniowie? Zobaczymy wiele przykładów Bożej mocy w codziennym życiu kościoła. Wierzę, że nam również o to chodzi i głębokim pragnienie

Zbuduję kościół mój! Do czego Bóg nas wzywa? Dzieje Apostolskie cz.17
Kazania

Zbuduję kościół mój! Do czego Bóg nas wzywa? Dzieje Apostolskie cz.17

Trzy miasta, ta sama Dobra Nowiną, lecz różni ludzie i różne reakcje. Jest w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich wezwanie, które bez względu na, kulturę, religię i jak rozumie czasy rzuca apostoł Paweł swoim słuchaczom. Jakie wyzwanie rzuca to Słowo nam, dzisiejszemu kościołowi i jakich reakcji można się spodziewać? Zobaczymy przynajmniej

Zbuduję kościół mój! Moc, która zmienia wszystko! Dzieje Apostolskie cz.16
Kazania

Zbuduję kościół mój! Moc, która zmienia wszystko! Dzieje Apostolskie cz.16

Oto kilka historii z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie prowadzenie Ducha i moc Bożego Słowa zmienia życie, przynosi nadzieję, uwalnia od mocy świata i demonów.
Będziemy budować się Słowem i cieszyć obecnością Ducha Świetego, to najlepsza możliwość, aby w naszym życiu zmieniło się wszystko ku temu co najlepsze!

Zbuduję kościół mój! Pomoc z GÓRY! Dzieje Apostolskie cz.14
Kazania

Zbuduję kościół mój! Pomoc z GÓRY! Dzieje Apostolskie cz.14

Prawdziwa wolność, wszelki datek dobry i potrzebna nam pomoc, zawsze przychodzi z GÓRY! O tym jest kolejna lekcja z 12 rozdziału Dziejów Apostolskich. Jak również o wielkiej łasce Bożej, ludziach nią wypełnionymi, o zborze, który może oglądać Boże działanie i cieszyć duchowym i liczebnym wzrostem! Ewangelia była, jest i będzie

Zbuduję kościół mój! Dar Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.13
Kazania

Zbuduję kościół mój! Dar Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.13

To kluczowe miejsce w historii kościoła, ma ogromne znaczenie dla nas. Potrzeba było objawienia z samego nieba, by przekonać apostoła Piotra do pójścia poza znane mu granice jego pobożności i podzielić się Dobrą Nowiną z poganami i zobaczyć jak również na nich stepuje dar Ducha Świętego. Zwiastowaniu Ewangelii towarzyszy

Zbuduję kościół mój! Wspomagani przez Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.12
Kazania

Zbuduję kościół mój! Wspomagani przez Ducha Świętego! Dzieje Apostolskie cz.12

Na każdym kroku i w każdym wydarzeniu widzimy jak wielki wpływ na kościół miał Duch Święty. Choć o Nim czytamy tak niewiele możemy Go doświadczać jeśli nie będzie tematem naszych rozważań i centrum naszego życia i służby. Potrzebujemy na nowo otworzyć nasze serca i zbory, życie i służbę na Jego wielką moc i świętość, która