Powtórne przyjście Jezusa cz. 10 – Ewangelia Mateusza – Jest tuż u drzwi!
Kazania

Powtórne przyjście Jezusa cz. 10 – Ewangelia Mateusza – Jest tuż u drzwi!

Przesłanie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa każdego dnia, a nawet w każdej chwili staje się dla kościoła cenną i niezwykle potrzebną lekcją. Nic lepiej nas na to nie przygotuje jak Słowa naszego Pana i nikt jaśniej tego nie wytłumaczy niż On sam. Dlatego ponownie zwrócimy się do 24 rozdziału Ew. Mateusza i z wielką uwagą

Współdziałanie z Bogiem
Kazania

Współdziałanie z Bogiem

„ Dla kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie." Dz. Ap. 9;31 Zapraszam Prezbiter Piotr Grzesiek – dyrektor duszpasterstwa mężczyzn SZAMGAR

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 13 – Przylgnąć do Boga!
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 13 – Przylgnąć do Boga!

Kolejne proroctwo wyrażone bardzo dziwnym i smutnym aktem proroczym. Odnajdujemy w nim nie tylko ważne ostrzeżenie, ale odkrywamy serce i pragnienie Boga odnośnie Jego ludu. Za każdym razem gdy czytam i rozważam to Słowo jestem głęboko poruszony. Mam nadzieję, że doświadczymy tego wszyscy

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 12 – Przyjdź, ożywcze tchnienie!
Kazania

Proroctwa, które zmieniły świat cz. 12 – Przyjdź, ożywcze tchnienie!

Sporo się dzieje na świecie i łatwo popłynąć w mrok myśli, które w nas wywołuje obecna sytuacja. Pragnę zaprosić nas wszystkich do rozważenia pewnego proroctwa i aktu proroczego z księgi Ezechiela. Za tym Słowem pójdzie nasza wyjątkowa modlitwa i jak wierzę przyjdzie pełna łaski i mocy odpowiedź. Jest to niezwykle