28 marca 2021

Czasy ostateczne! Ew. Marka cz. 16

Czasy ostateczne! Ew. Marka cz. 16

Odkąd narodziłem się na nowo słyszałem, że żyjemy w czasach ostatecznych. Dzisiaj, odnoszę wrażenie, że kroki nadchodzącego Pana Jezusa słychać wyraźniej, a znaki Jego powrotu są wręcz namacalne. Przyjrzymy się nauce naszego Pana i  posłuchamy ostrzeżeń jakich udziela swoim uczniom. To nie jest czas na lekkie traktowanie Bożego Słowa i naiwnym myśleniu, że nas to na pewno nie dotyczy.

Dzięki Bożemu Słowu możemy być pełni ufności, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy sami, a także, jak to wszystko się zakończy.