27 lutego 2019

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym

Właśnie tego oczekuje autor listu do Hebrajczyku na początku szóstego podziału. Jest to również zaproszenie dla wszystkich, którzy pragną wzrostu i rozwoju swojego duchowego życia i służby.
Podczas cyklu środowych nabożeństw dotkniemy tematów, które nie łatwo poruszać podczas niedzielnych nabożeństw. Zmierzymy się z wyzwaniami, które poruszą nasze zastane, albo słabo wykształtowane mięśnia wiary, może zaboleć, powodować chwilowy dyskomfort, ale w rezultacie uczynią nas nie tylko sprawniejszymi, ale bardziej dojrzałymi, mocnymi i odpowiedzialnymi ludźmi wiary.
Zapraszam