Błogosławieni czystego serca
Kazania

Błogosławieni czystego serca

Ujrzeć i doświadczyć Bożej obecności, to niezmienne pragnienie Bożego ludu. Przyjrzymy się historią, które podkreślają, wręcz „krzyczą” o ważności tego tego doświadczenia

Królestwo Boże cz. 18 – Boża chwała
Kazania

Królestwo Boże cz. 18 – Boża chwała

Ujrzeć i doświadczyć Bożej obecności, to niezmienne pragnienie Bożego ludu. Przyjrzymy się historią, które podkreślają, wręcz „krzyczą” o ważności tego tego doświadczenia

Królestwo Boże cz. 17 – zgodnie z wolą Bożą
Kazania

Królestwo Boże cz. 17 – zgodnie z wolą Bożą

To co charakteryzuje serce Bożego dziecka, to głębokie pragnienie życia i postępowania zgodnego z Bożą wolą. Jak ją odkrywamy, co ją charakteryzuje i jak istotny ma wpływ na nasze osobiste życie i całą społeczność? Zapraszam na kolejne nabożeństwo, gdzie zmierzymy się z tymi pytaniami i odkryjemy cenną lekcję płynącą z Bożego Słowa.

Zgorszona owca
Kazania

Zgorszona owca

Jak przeczytamy w Biblii „wszystko ma swój czas”. Poznamy historie, które pokażą nam jak rozpoznać na co i kiedy jest dobry czas aby wpisać się w Boży plan dla naszego życia.

Czas
Kazania

Czas

Jak przeczytamy w Biblii „wszystko ma swój czas”. Poznamy historie, które pokażą nam jak rozpoznać na co i kiedy jest dobry czas aby wpisać się w Boży plan dla naszego życia.

Królestwo Boże cz. 16 – w Bożym spojrzeniu
Kazania

Królestwo Boże cz. 16 – w Bożym spojrzeniu

Teoretycznie o tym wiemy, może nieco gorzej z przyjęciem, a najtrudniej z zastosowaniem, że w Bożych oczach i według Jego standardów życie kościoła i nasze osobiste powinno wyglądać zupełnie inaczej. I nie chodzi o bardziej ortodoksyjne i radykalne poglądy, a raczej o wierność nauce i pełne miłości naśladowanie Jezusa we wszystkim.

Dobry Żołnierz Jezusa Chrystusa
Kazania

Dobry Żołnierz Jezusa Chrystusa

Bycie Żołnierzem w życiu doczesnym, wiąże się z dyscypliną, wysiłkiem, poświęceniem, trudem, posłuszeństwem, poddaniem, wiernością, odwagą i męstwem. Czy posiadamy te cechy?. Apostoł Paweł stawia jeszcze wyżej poprzeczkę, mówiąc 2Tym. 2.3 Cierp wespół że mną, jako dobry Żołnierz Jezusa Chrystusa.

Królestwo Boże cz. 15 – Życie i błogosławieństwo
Kazania

Królestwo Boże cz. 15 – Życie i błogosławieństwo

Znając naszego Pana to właśnie te dwa SŁOWA oddają istotę Jego Królestwa, ŻYCIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. Oczywiście nie są jedynymi, ale kluczowymi. Możemy je powiązać z czymś bardzo praktycznym i niezwykle potrzebnym w naszym życiu. Dlatego zapraszam od słuchania.