3 marca 2019

Otrzymuje błogosławieństwo!

Otrzymuje błogosławieństwo!

Nie mogę i nie chcę mieć innej doktryny niż ta, która pochodzi z Bożego Słowa i serca!

Wszystko inne jest kłamstwem i diabelską propagandą. Nie opieram mojej wiary na rzeczywistości ziemskiej lecz niebiańskiej. Dlatego z absolutnym przekonaniem zgodnie z wolą mojego Pana chcę zaświadczyć o tym, że On pragnie by nasze życie rodziło dobre owoce i cieszyło się Jego przychylnością!

Czy jest to osiągalne dla mnie, mimo mojego obecnego położenia?
Czy Bogu naprawdę na mnie zależy?
Czy są jakieś warunki do wypełnienia aby otrzymać błogosławieństwo?

Nie tylko na te pytania postaram się odpowiedzieć podczas tego zwiastowania i oczekuję, że każdy kto będzie uczestnikiem i słuchaczem tego nabożeństwa otrzyma coś wyjątkowego. Wszyscy będziemy zaskoczeni dobrocią i hojnością naszego Pana.

„Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga