27 marca 2019

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz. V

Zwróćmy się ku rzeczom wyższym cz. V

O wkładaniu rąk

Przypatrując się księdze Dziejów Apostolskich widzimy, jak apostołowie wkładali ręce na ludzi.

Czy dzisiejszy Kościół ma również taką potrzebę? Jaki może mieć to wpływ na jego funkcjonowanie jeśli tego zaniechamy, albo nadużyjemy? Jakie znaczenie będzie to miało na moje, życie jeśli zaniedbam moje namaszczenie, lub nie skorzystam z tego co zostało przez Pana dla mnie przygotowane?

Rozwój naszego życia i zdrowe funkcjonowanie Kościoła wynika z posłuszeństwa Duchowi Świętemu we wszystkich czego od nas oczekuje.

Zapraszam do kolejnej lekcji z cyklu „Zwróćmy się ku rzeczom wyższym”, tym razem „o wkładaniu rąk”! Będzie to również czas modlitwy o nasze życie. Oczekujemy Bożego poruszenia i pełnego mocy i miłości dotknięcia!