24 marca 2019

Wejść do odpocznienia

Wejść do odpocznienia

Wszyscy bywamy zmęczeni fizycznie, emocjonalnie bywa, że i duchowo.
Dobrze jest wiedzieć, że otrzymaliśmy jako wierzący ludzie niezwykły przywilej znaleźć się w bardzo wyjątkowym miejscu, o którym autor listu do Hebrajczyków mówi „odpocznienie”.
Gdzie ono jest, lub czym ono jest to temat tego kazania i zaproszenie do skorzystania z tego niezwykłego zaproszenia i mimo wielu trosk i obciążeń znaleźć wytchnienie i nowe siły do życia pełnego radości i wolności w naszym Panu!