18 kwietnia 2021

Zbuduje Kościół mój – Duch Święty – Jego moc, dary i dzieła! Dzieje Apostolskie cz.2

Zbuduje Kościół mój – Duch Święty – Jego moc, dary i dzieła! Dzieje Apostolskie cz.2

Kto nie zna drugiego rozdziału dziejów apostolskich? Lecz mam obawy, czy w pełni rozumiemy to co się tam wydarzyło i jak ogromne ma to znaczenie również dla kościoła dzisiaj?

Moją modlitwą jest abyśmy nie tylko przyjęli przekaz głoszonego Słowa, ale mogli doświadczyć potężnego wyłania Ducha na każdą obecną osobę. Jeśli kościół pełen Ducha może mieć przyrost prawie  2500% po jednym kazaniu, to oczekuje całym sercem, że historia się powtórzy! Oczekuje również, że na wzór jaki widzimy w pierwszej wspólnocie, podobnie i my będziemy kontynuować to cudowne dzieło Ducha Świetego w budowaniu, umacnianiu i pomnażaniu ludzi zbawionych.