20 maja 2020

Wiara, która ma swoją cenę i zapłatę

Wiara, która ma swoją cenę i zapłatę

Wciąż są ludzie, którzy za wiarę w Jezusa ponoszą najwyższą cenę! Kiedyś wydawało mi się to tak dalekie, lecz odnoszę wrażenie, że teraz jest bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. I nie tylko ze względy na dostęp do wszelkich informacji na ten temat, tylko realności zmierzenia się z tym. Nie jest moim celem kogokolwiek straszyć, lecz moją powinnością jest przygotować Kościół na to co nieuniknione. Lecz również doświadczać wraz z ludźmi wiary tego co czyni nasze życie błogosławione, pełne chwały, wypełnione Bożymi dziełami i zwycięskie!

Kolejny list z cyklu siedem zborów w siedem tygodni (7/7) otworzy przed nami wspaniałą możliwość budowania się pięknym świadectwem Kościoła, który jest wierny w najbardziej mrocznym okresie historii i zobaczenia jak Bóg troszczy się o niego w ponad naturalny sposób. Wietrze, że również my możemy wydać tak piękne świadectwo i widzieć jak Bóg porusza się pośród nas w wielkiej mocy!