24 maja 2020

Niezwykła przemiana

Niezwykła przemiana

To dzięki Duchowo Świętemu następują w nas wielkie i niezwykle zmiany! On dokonuje dzieła, które czyni nasze życie niezwykłym, przemienia nasze serce, umysł, rodzi w nas pragnienia i uzdalnia do rzeczy, które są poza naszymi cielesnymi możliwościami.

Kolejne kazanie o osobie i dziele Ducha Świętego oparte będzie na historii w Starym Testamencie. Odnajdziemy tam przykład tej niezwykłej przemienia Ducha i towarzyszących mu zjawisk. Ufam, że znajdziemy w tym Słowie inspiracje i natchnienie dla naszego życia, a Pan przyzna się do Niego i obdarzy nas cudem przemiany i poprowadzi w wielkiej mocy wśród Jego znaków i cudów.

Czy nie takie rzycie i znaki powinny być normą naszego życia?