3 listopada 2019

Trudne pytanie

Trudne pytanie

Jedno z pytań Pana Jezusa do Piotra definiuje jego życie i określa jego przyszłość.

Zmierzymy się z tym pytaniem osobiście, zobaczymy w świetle Bożego Słowa jakich zmian potrzebujemy, aby nasze życie mogło w pełni odzwierciedlać naszą wiarę i służyło bez ograniczeń Bożemu powołaniu.
Ta jedna chwili była tak ważna dla reszty życia Piotra, podobnie może z nami, jeśli szczerze i otwarcie będziemy gotowi odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych, ale i najważniejszych pytań w naszym życiu!

Będziemy się modlić o nasze życie i związane z nimi potrzeby dotyczące duchowego wzrostu, rozwoju, powołania, uzdrowienia i całkowitej wolności w Chrystusie!
Modlę się o spotkanie z ludźmi pragnącymi doświadczać Bożej obecności i poszukującymi Bożego rozwiązania dla swojego życia!
Zapraszam!