6 listopada 2019

Do czego Bogu potrzebne jest błoto

Do czego Bogu potrzebne jest błoto

Jakie rzeczy we mnie mogą hamować wielkie dzieła Boże?
Nasze życie to ciągła przemiana, nie tylko charakteru (co uważam za rzecz niezwykle ważną), ale również naszego sposobu myślenia, co jest rzeczą niezwykle trudną. Właśnie o tym będzie to rozważanie, uświadomimy sobie jak wiele ograniczeń w nas ma nie tylko wpływ na postrzeganie Bożego dzieła, jak również może być ograniczeniem dla naszego doświadczania tego co ponad-naturalne.
Będzie to również czas na głęboką refleksję i wzniesienie modlitw o to, by Pan pomógł nam usunąć wszelkie przeszkody i bariery w doświadczaniu i oglądaniu Jego potężnej mocy we wszelkim dziele jakie zamierzył dla Swojego Kościoła!!