9 grudnia 2020

Triumf Chrystusa, Jego cudowne dzieła i rządy – Apokalipsa 19 – 21

Triumf Chrystusa, Jego cudowne dzieła i rządy – Apokalipsa 19 – 21

Tak trudno wyrazić to, co przeżywa człowiek wierzący widząc ostateczne dzieła Pana Jezusa. Te Słowa szczególnie przemawiały i przemawiają do Kościoła uciskanego, prześladowanego i tych, którzy cierpią oraz przechodzą przez trudności. Czyli jak mniemam do większości z nas. Jest w nich moc zachęty do wytrwania i pełnia nadziei do oczekiwania ich wypełnienia.