16 grudnia 2020

Nowy człowiek i nowe stworzenie – Apokalipsa 21 -22

Nowy człowiek i nowe stworzenie – Apokalipsa 21 -22

Ostateczne zwycięstwo Pana Jezusa otwiera nam drogę do nieograniczonych i niewyczerpanych zasobów Jego łaski i mocy. Nowego człowieka zrodzonego z Ducha czeka niewyobrażalna perspektywa wiecznego życia pod rządami samego Boga i pozbawionego nawet cienia zła, przekleństwa i bólu. Ta wyjątkowa wizja dodaje nam zachęty, byśmy wytrwali do końca, bo to co nas czeka warte jest wszelkiego wyrzeczenia i cierpienia. Dlatego nigdy nie powinniśmy się poddawać!