21 lutego 2021

Sprawiedliwość Twoja – jak góry Boże

Sprawiedliwość Twoja – jak góry Boże

Przygotujmy się na Boże prowadzenie na szczególną górę Bożą abyśmy bardziej poznali Jego sprawiedliwość, wielkość, świętość… Zapraszam!